GROWSKI | Business House | Telekomunikacja | Kontakt
 

Audyt telekomunikacyjny

Audyt telekomunikacyjny ma na celu optymalizację struktury telekomunikacyjnej i obniżenie wydatków związanych z obsługą telekomunikacyjną firmy.

Oferujemy:

 • analizę zastosowanych u Państwa rozwiązań telekomunikacyjnych,
 • propozycje wykonania zmian w strukturze telekomunikacyjnej,
 • propozycje obniżenia kosztów telefonii komórkowej i stacjonarnej,
 • implementację nowych rozwiązań.

Chcę zamówić >>

Charakter prac prowadzonych w ramach audytu zobowiązuje do bliskiej współpracy z firmą oraz dowcawcami usług. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu rozumiemy potrzeby naszych klientów oraz wiemy jakich ofert możemy oczekiwać od poszczególnych operatorów.

Naszym celem jest doradztwo w zakresie poprawnego skonfigurowania struktury telekomunikacyjnej w firmie, poprzez analizę ruchu oraz charakter pracy poszczególnych grup pracowników. Oferowane przez nas rozwiązania bazują na ofertach różnych operatorów dostosowanych do indywidualnych potrzeb firmy.

Podczas naszej pracy szczególnie skupiamy się na:

 • analizie dotyczącej zastosowanych w firmie rozwiązań telekomunikacyjnych, w zakresie telefonii komórkowej, stacjonarnej, VoIP i dostępu do Internetu,
 • analizie zastosowanych przez operatorów rozwiązań prawnych w zakresie warunków ofert specjalnych, umów z klientami kluczowymi, umów ramowych, przyjętych ofert promocyjnych, a także stosowanych przez operatorów cenników, kart stałych klientów oraz innych regulacji, na podstawie których operatorzy świadczą firmie usługi,
 • analizie zastosowanych w przedsiębiorstwie rozwiązań technicznych w szczególności rodzaj użytego sprzętu, łączy i innych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, wykorzystywanych przez operatorów usług telekomunikacyjnych,
 • analizie przyjętych przez firmę rozwiązań organizacyjno-porządkowych, zwłaszcza ustalonych procedur działania w zakresie wyboru operatora telekomunikacyjnego, rozliczania kosztów telekomunikacyjnych w ramach firmy,
 • identyfikacji technologii kluczowych dla rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie telekomunikacji i określeniu czynników wewnętrznych przedsiębiorstwa w zakresie telekomunikacji warunkujących jego pozycję rynkową i szanse dalszego rozwoju w okresie kolejnych lat działaności,
 • identyfikacji potencjalnych dostawców nowych technologii w zakresie telekomunikacji,
 • zaproponowaniu w formie studium wykonalności możliwych do przeprowadzenia zmian w zakresie struktury i wysokości kosztów ponoszonych przez firmę w związku z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych,
 • implementowaniu zaproponowanych i uzgodnionych z klientem zmian w porozumieniu z działem telekomunikacyjnym firmy.

Każdego klienta traktujemy indywidualnie. Podchodzimy kompleksowo do zlecanych nam zadań. W celu uzyskania największych korzyści z wprowadzonych nowych rozwiązań możemy przeprowadzić cykl szkoleń dla pracowników związany z użytkowaniem systemu telekomunikacyjnego.

Chcę zamówić >>

 
Stworzone przez: derwi.pl
Copyright 2006 - 2018 © GROWSKI Michał Sobolewski